საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ახარდანი


ჯიშის სახელწოდება: ახარდანიaxardani-uchaxardani სინონიმი: უჩახარდანი, ხარდანი წარმოშობა:   სამეგრელო, აფხაზეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ან დიდი ზომისაა, მომრგვალო ფორმის, სამ-, ხუთნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური, მახვილი, იშვიათად მომრგვალო ფუძით, ზოგჯერ დეზით. კბილები სამკუთხედისებურია, ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია სქელი ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, კონუსური, ფრთიანი, კუმსი ან ძალიან კუმსი. საშუალო წონა - 150-160 გ. მარცვალი: მუქი ლურჯი, საშუალო სიდიდის, მომრგვალო, ცვილით დაფარული. კანი თხელი, ადვილად სკდება და ადვილად სცილდება რბილობს. რბილობი წვნიანი, სასიამოვნო ცოცხალი გემოთი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,0- 20,0 %, მჟავიანობა 8,0-9,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: 6,0- 7,0 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების, სუფრის წითელი ღვინო, საშუალოდ ექსტრაქტული, კარგი ფერის, სასიამოვნო გემოსი.
დამატებითი ინფორმაცია: ახარდანს ახასიათებს ძლიერი ზრდა-განვითარება და კარგი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის ოქტომბრის პირველ ნახევარში. შედარებით გამძლეა სოკოვანი დაავადებების მიმართ. ჰგავს იმერულ ჯიშს სამჭაჭას. დღევანდელი მდგომარეობა:  საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 222. Табидзе Д. И., Ахардан. В: Ампелография СССР,  Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1963,Том I, ст. 166-167. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე