საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

არაბეული შავი


ჯიშის სახელწოდება:არაბეული შავი სინონიმი: არაბოული, ყორნისთვალა, არაბეული წარმოშობა:  რაჭა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: სუსტად შებუსული, ნარინჯისფერი ელფერით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო, სამ-ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ ან მცირედ დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური, მომრგვალებული ფუძით, იშვიათად დახურული. კბილები სამკუთხედისებურია ან ხერხკბილა-სამკუთხედისებური, სუსტად ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია თხელი აბლაბუდისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრულ-კონუსური, ზოგჯერ ფრთიანი, კუმსი, საშუალო სიკუმსის ან თხელი. საშუალო წონა 75-100 გ. მარცვალი: მუქილურჯი, თითქმის შავი,საშუალო ან დიდი ზომის, მომრგვალო, ცვილის  სქელინაფიფქით. კანი უხეში, საშუალო სიმკვრივის. რბილობი ხორციანი, წვნიანია, ჩვეულებრივი, ცოცხალი გემოსი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19 %, მჟავიანობა 9,1 გ/ლ. მოსავლიანობა: 6,0- 10,0 ტონა/ჰექტარზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების  სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: არაბეულ შავს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ  სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს. ძლიერ ავადდება სოკოვანი დაავადებებით. დღევანდელი მდგომარეობა:  საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ. ვ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987. გვ.221-241; Миротадзе А.В. Арабеули шави, В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М. Изд-во ' Пищевая промышленность', Москва,1963, Том I, ст. 132-133; Миротадзе А.В., Корниствала,В:Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда, Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, 1965, Том II., ст. 187-188. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე