საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბაზალეთური


ჯიშის სახელწოდება: ბაზალეთურიbazaleturi სინონიმი: ბაზალეთური ცოლიკოური,მწვანე ცოლიკოური წარმოშობა: იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: შებუსული, ზრდის კონუსი და ახალგაზრდა ფოთლები სქელი ქეჩისებური შებუსვით და მუქი ვარდისფერი არშიით ნაპირებზე. ზრდასრული ფოთოლი: დიდი ზომის, ოვალური, იშვიათად მომრგვალო, სამ-, ხუთნაკვთიანი, სუსტად დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ისრისებური, იშვიათად თაღისებური, მახვილი ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია, იშვიათად ხერხკბილა, ცალ მხარეს ამოზნექილი გვერდით.  ფოთლის  ქვედა მხარე დაფარულია ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: მდედრობითი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრულ-კონუსური, ზოგჯერ ცილინდრული, ხშირად ფრთიანი, საშუალო სიკუმსის. საშუალო წონა - 118 გ. მარცვალი: მოყვითალო-მწვანე ფერის, საშუალო სიდიდის, მომრგვალო, ცვილის თხელი ფენით დაფარული. კანისქელი და მკვრივი. რბილობი წვნიანია, ჩვეულებრივი მოტკბო-მომჟავო გემოთი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა  19 - 20 %, მჟავიანობა14 გ/ლ. მოსავლიანობა: 2,6–3,2  კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: სუფრის თეთრი ღვინო, ბაცი ყვითელი ფერის,  ხილის არომატით, ნაზი, საკმაოდ სრული, სასიამოვნო, ცოცხალი გემოსი. ცქრიალა ღვინო - ჩალისფერი, ნაზი ჯიშური არომატით, მაღალი, მაგრამ სასიამოვნო მჟავიანობით, ხარისხიანი შუშხუნით. სუფრისა და ცქრიალა ღვინოები დაძველებით უმჯობესდება, მაღალი მჟავიანობა მცირდება და ღვინო ხდება რბილი და ჰარმონიული, კარგი ბუკეტით.
დამატებითი ინფორმაცია: ბაზალეთურს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და კარგი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში. ნაკლებად ავადდება სოკოვანი დაავადებებით. დასავლეთ საქართველოს ჯიშებს შორის გამოირჩევა ყინვა- და გვალვაგამძლეობით. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 222; Деметрадзе В. С., Кварацхелия Ф. К., Базалетури. В: Ампелография СССР, Малораспространённые сорта винограда, Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва. 1963, Том I, ст. 180-182. ავტორი:  ეკატერინე აბაშიძე