საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბათომურა


ჯიშის სახელწოდება: ბათომურაbatomura სინონიმი: ბათომის ყურძენი წარმოშობა: აჭარა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი და ახალგაშლილი პირველი ფოთოლები ღია მწვანეა მოწითალო ელფერით, შებუსულიმონაცრისფრო-თეთრიაბლაბუდისებური ბუსუსით. ყლორტი ღია მწვანე, მზიანი მხრიდან მოწითალო-იისფერი. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, ფორმით მომრგვალო, იშვიათად განივ-ოვალური, სამნაკვთიანი, მცირედ დანაკვთული - თითქმის მთლიანი. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა და ჩანგისებური, ბრტყელი ფუძით, იშვიათად ფუძე შემოსაზღვრულია ძარღვით, ზოგჯერ ისრისებურია, ღრმად ჩაჭრილი და თანასწორგვერდიანი. კბილები ხერხკბილა-სამკუთხედისებურია მახვილი წვერით, ზოგჯერ ამოზნექილი გვერდებითა და მომრგვალო წვერით. ფირფიტის ქვედა მხარე მცირედ არის შებუსული აბლაბუდისებური ბუსუსით. მთავარი ძარღვები შეუბუსავია. ყვავილი: მდედრობითი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრული, იშვიათად ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, საშუალო სიკუმსის, საშუალო მასა შეადგენს 82,0-122,0 გრ-ს. მარცვალი: საშუალო ზომის ან საკმაოდ დიდი, ოვალური, მუქი წითელი ფერის, მცირედ დაფენილი ცვილით, სქელკანიანი.  რბილობი საკმაოდ წვნიანი,ხორციანი, სასიამოვნო, ტკბილი გემოსი. წიპწების რაოდენობა - 1-4. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 17,0-18,0 %, მჟავიანობა 8,0-9,5 გ/ლ. მოსავლიანობა: 4,5-4,8 ტონა/ჰექტარზე. სამეურნეო მიმართულება: სასუფრე. სასუფრე ყურძნის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენი. გაზაფხულამდე ინახება და ტრანსპორტაბელურია.
დამატებითი ინფორმაცია: საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი ძლიერი ზრდისაა. სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებად გამძლეა, განსაკუთრებით ძლიერად ზიანდება ნაცრით. აუცილებელია გაშენდეს ორსქესიან ვაზის ჯიშებს შორის. დღევანდელი მდგომარეობა:  საკოლექციო ჯიში. წყაროები: რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები, გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1948, გვ. 186-189; Рамишвили М. А., Батомура. В: Ампелография СССР, Малораспространенные сорта винограда,  Отв. ред. Негруль А.М., Изд-во Пищепромиздат,Москва, 1963, Том I, Ст. 190-192. ავტორი: ირმა მდინარაძე