საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თბილული


ჯიშის სახელწოდება: თბილულიtbiluli სინონიმი: უცნობია წარმოშობა:  რაჭა-ლეჩხუმი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი და პირველი სამი ფოთოლი, ნაპირებში ვარდისფერი ელფერით, ზევიდან ნაკლებად, ქვევიდან  კი უფრო ძლიერად შებუსულია. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, თითქმის ოვალური, სამ-, ხუთნაკვთიანი, საშუალოდ, იშვიათად ღრმად დანაკვთული. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, თაღისებური, მომრგვალებული ან ბრტყელი ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია, სწორმდგომი ან ცალ მხარეს შეზნექილი გვერდით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია საშუალო ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, ცილინდრულ-კონუსური, იშვიათად ცილინდრული ან კონუსური, საშუალო სიკუმსის. საშუალო წონა - 100-145 გ. მარცვალი: მომწვანო-ქარვისფერი, საშუალო სიდიდის, მომრგვალო, კანი - სქელი, უხეში და მკვრივი. რბილობი წვნიანია, ტკბილი გემოთი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 18,0-19,6 %, მჟავიანობა 5,1-7,2 გ/ლ. მოსავლიანობა: 1,5- 2,9 კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: სუფრის ღვინო, გამჭვირვალე ჩალისფერი, მსუბუქი, სასიამოვნო გემოთი.
დამატებითი ინფორმაცია: თბილულს ახასიათებს საშუალო ზრდა-განვითარება და მაღალი მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში. გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: მიროტაძე ა., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები, მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ. 109-112. Миротадзе А. В. Деметрадзе В. С., Тбилули. В: Ампелография СССР. Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М.,  Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва,1966,  Том III, ст. 220-222. ავტორი: ეკატერინე აბაშიძე