საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჟღია


ჯიშის სახელწოდება: ჟღიაjrhia სინონიმი: ხიტერი, ბჟღია(იმერეთი), აქლემისთვალა(საინგილო), მჟღრია(კახეთი) წარმოშობა:  კახეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი, გვირგვინით და პირველი სამი ფოთოლაკით, შებუსულია აბლაბუდისებურად, თეთრი ფერისაა. მეორე იარუსის ფოთლები(4-6) მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალოზე დიდი ზომისაა (20X18სმ), ოვალური, უმეტესად სამნაკვთიანი. ზედაპირი გლუვი ან აბლაბუდისებურად დანაოჭებულია, ფოთლის შუა ნაწილი წინაა წამოწეული და თითქმის ყოველთვის მახვილია - ეს ჯიშის დამახასიათებელი ნიშანია. ყუნწის ამონაკვეთი ხშირად ისრისმაგვარი მახვილფუძიანი ფორმისაა. ფოთლის ზედა ამონაკვეთი ძირითადად ზეზეურია, იშვიათად საშუალო სიღრმის, ხშირად ამონაკვეთის ფორმა ნაპრალის მსგავსი ან შეჭრილი კუთხისმაგვარია, იშვიათად - კვერცხისმაგვარი ფორმის, ცალკბილიანი. ქვედა ამონაკვეთი სუსტადაა გამოხატული და ზეზეურია, ამონაკვეთის ფორმა შეჭრილი კუთხისმაგვარი. გვერდითი კბილები ხერხისმაგვარი ცალგვერდგამოზნექილია. ფოთლის ქვედა მხარეს დაფარული საშუალო სისქის აბლაბუდისმაგვარი ბეწვით. ყვავილი: ორსქესიანია. მტევანი: საშუალო ზომისაა, სიგრძე 12-20სმ, სიგანე 7-12სმ. საშუალოდ მტევნის მასა 150-200გ. კონუსური ფორმის. მხრიანი. საშუალოდ კუმსი. მარცვლების რაოდენობა 120-150 ცალია. მარცვალი: მუქი ვარდისფერი. საშუალო ზომის - სიგრძე 1,2-1,5სმ, სიგანე 1,16-1,40სმ.  მარცვალი შუაში განიერი, ხოლო ბოლოში მომგვალო ფორმისაა. რბილობი წვნიანია. კანი თხელი. წვენი უფერული, გემო ოდნავ მომჟავო, ჯიშური არომატი არაა გამოხატული, წიპწების რაოდენობა მარცვალში მერყეობს 1- 4 ცალის ფარგლებში. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 16-17,5%, მჟავიანობა 7-8 გ/ლ. მოსავლიანობა: 9,4-16,0 ტ/ჰა (თელავის პირობებში). მსხმოიარობის კოეფიციენტი: საშუალოდ 1,4. სამეურნეო მიმართულება:  საღვინე. ღვინის დახასიათება: სუფრის ღვინოა, რომელიც ხასიათდება ვარდისფერი შეფერილობით, ალკოჰოლის დაბალი შემცველობით, სასიამოვნო გემოთი.
დამატებითი ინფორმაცია: შედარებით გამძლეა სოკოვანი დავადების მიმართ. გარემო პირობებს ადვილად ეგუება. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: ტაბიძე დ., კახეთის ვაზის ჯიშები,  გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1954, გვ. 391-398. Табидзе Д. И., Жгиа, В: Ампелография CCCP, Малораспрастрненные сорта винограда, Том 1, Отв. Ред. Негруль А. М., Издательство  “Пишепромиздат”, Москва, 1963,Стрю 516-519. ავტორი:   შენგელი კიკილაშვილი