საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ჩხუში


ჯიშის სახელწოდება: ჩხუშიchxushi სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: აჭარა
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი მომწვანო-მოწითალოა, ქეჩისებურად შებუსული მონაცრისფრო-თეთრი ბუსუსით. ყლორტი ღია მწვანე, მცირედ არის შებუსული მონაცრისფრო-თეთრი ბეწვისებური ბუსუსით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ან დიდი ზომის, ოვალური, სამ-, ხუთნაკვთიანი, საკმაოდ ღრმად დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ისრისებურია მახვილი ფუძით. კბილები სამკუთხედისებურია წამახვილებული წვერით. ფირფიტის ქვედა მხარე ძლიერად არის შებუსული, ქეჩისებურია. ყვავილი: მდედრობითი. მტევანი: მცირე ან საშუალო ზომისაა ცილინდრული ფორმის, ზოგჯერ დატოტვილი, თხელია, იშვიათად საშუალო სიკუმსის, საშუალო მასა შეადგენს 126,0 გრამს. მარცვალი: საშუალო ზომის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური, შავი ფერის, უხვად დაფენილი ცვილით. კანი საკმაოდ მკვრივია. რბილობი წვნიანი, ჩვეულებრივი გემოსი. წვენი შეუფერავი. ერთ-, ოთხწიპწიანია. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 18,3 %, მჟავიანობა 9,5 გ/ლ. მოსავლიანობა: 5,0-5,5 ტ/ჰა. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: გამოიყენება ძირითადად კუპაჟში. მზადდება ადგილობრივი მოხმარების სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. ძლიერად ზიანდება სოკოვანი დაავადებებით. აუცილებელია გაშენდეს ორსქესიან ვაზის ჯიშებს შორის. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები, გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1948.  გვ. 243-245. ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 243. Рамишвили М.А., Чхуши, В: Ампелография СССР, Малораспростра­ненные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,Изд-во Пищевая Промышленность, Москва,1966,Том III, Ст. 487. ავტორი: ირმა მდინარაძე