საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ასპინძურა შავი


ჯიშის სახელწოდება: ასპინძურა შავიaspindzura-shavi სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: ქართლი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: შიშველი, მწვანე შეფერილობის, სიგრძეზე გასდევს წითელი ზოლი. ზრდის კონუსი ღია მოყვითალო ფერისაა. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის (სიგრძე 10-12სმ, სიგანე 13-14სმ). მომცრო და გულისმაგვარი. ფირფიტა თხელი და მუქი მწვანე. დაუნაკვთავი, გვხვდება ოდნავ დანაკვთულიც. ზედაპირზე ემჩნევა პატარა ბურთულები. ქვედა მხარე ოდნავ შებუსული.  მთავარი ნაკვთების დაბოლოება სამკუთხედისმაგვარი. გვერდითი კბილები ხერხკბილის­მაგვარი. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის (სიგრძე 16სმ, სიგანე 8-9სმ). კონუსური ფორმის. საშუალო სიკუმსის. საშუალო წონა 140 გრ., ცალკეული მტევნები 300-400 გრ-მდე  აღწევს. მარცვალი: საშუალო ზომის ან მსხვილი (1,8 X 1,9სმ). ფორმით მრგვალი,შავი ფერის. კანზე ნაფიფქი ძლიერ გამოხატული. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,4 %, მჟავიანობა 8,0-9,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: მეტად უხვმოსავლიანი. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: მზადდებოდა ინტენსიური შეფერილობის სუფრის წითელი ღვინო.
დამატებითი ინფორმაცია: სოკოვან დაავადებათა მიმართ ნაკლებ მგრძნობიარეა. დიდ გამძლეობას იჩენს გვალვისა და ყინვების მიმართ. მაღლარების სახით გვხვდება ასპინძის მიდამოებში. ეს სახელწოდება შერქმეულია მ. რამიშვილის (1943) მიერ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: წიქვაძე შ., მევენახეობის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები მესხეთში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1958, გვ. 42-43. ავტორი: რამაზ ჭიპაშვილი