საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

წმინდა თეთრა


ჯიშის სახელწოდება: წმინდა თეთრა სინონიმი: ძველი თეთრი, ძველი თეთრა წარმოშობა:  რაჭა-ლეჩხუმი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: სუსტად შებუსულია, მწვანე ფერის. გვიგვინი და პირველი ორი ფოთოლი დაფარულია ვარდისფერი ლაქებით. ზრდასრული ფოთოლი: პატარა ან საშუალო ზომისაა,  მომრგვალო, მთლიანი. ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებრი ან თაღისებრი, ვიწრო, მომრგვალო ფუძით. კბილები ფართოა, ორივე მხარეს ამოზნექილი გვერდებით. ფოთლის ქვედა მხარე დაფარულია სქელი ქეჩისებური შებუსვით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: პატარა ზომის, ცილინდრული, კუმსი, იშვიათად ფრთიანი. საშუალო წონა - 80 გ. მარცვალი: მომწვანო-ყვითელი ფერისაა, საშუალო ზომის, მრგვალი. კანი თხელია, მკვრივი, ცვილით დაფარული.  რბილობი წვნიანია, აქვს სასიამოვნო ტკბილი გემო. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 19,0 - 23,0 %, მჟავიანობა 5,0-10,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: 1,3  კგ/ძირზე. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ხარისხიანი სუფრის ღვინოა,  ცოცხალი, ჰარმონიული გემოსი.
დამატებითი ინფორმაცია: წმინდა თეთრის  ახასიათებს სუსტი ზრდა-განვითარება და საშუალო მოსავლიანობა. ყურძენი სრულ სიმწიფეში შედის სექტემბრის პირველ ნახევარში. სუსტ გამძლეობას იჩენს სოკოვან დაავადებათა მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: მიროტაძე ა., რაჭა-ლეჩხუმის ვაზის ჯიშები, მევენახეობა-მეღვინეობის კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1939, გვ.140-143; ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 245; Миротадзе А. В., Цминда Тетра, В: Ампелография СССР,Малораспространённые сорта винограда,Отв. Ред. Негруль А.М., Изд-во 'Пищевая промышленность', Москва, Том III,1966,ст. 393-394. ავტორი:   ეკატერინე აბაშიძე