საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კუნძა


ჯიშის სახელწოდება: კუნძაkundza სინონიმი: კუმსი ყურძენი,კუმსა წარმოშობა: იმერეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი და ახალგაშლილი ფოთლები უხვადაა შებუსული მოთეთრო ფერის ბეწვისებური ბუსუსით, კიდეებთან ღია ვარდისფრიადაა შეფერილი. ყლორტი მცირედ შებუსული. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო ზომის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური, სამნაკვთიანი, მცირედ დანაკვთული.  ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ჩანგისებური ან ისრისებური, მახვილი ფუძით. ზოგჯერ დახურულია. კბილები ხერხკბილა-სამკუთხედისებური, იშვიათად ხერხკბილისებურია ცალმხარეს ან ორივე მხარეს ამოზნექილი გვერდებით. ფირფიტის ქვედა მხარე ქეჩისებურად არის შებუსული მონაცრისფრო ბეწვისებური ბუსუსით. ძარღვების გასწვრივ შებუსვა ჯაგრისებური. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომისაა, განიერ-კონუსური ფორმის და ფრთიანი, ფრთის სიგრძე ხშირად მტევნის სიგრძის ნახევარს აღწევს, კუმსი ან ძალიან კუმსია, მტევნის საშუალო მასა 140,0-170,0 გრამამდე. მარცვალი: საშუალო ზომის, მომრგვალო, ან ოდნავ kundza-2ოვალური, ღია მწვანე ფერის, მოყვითალო ელფერით, სქელკანიანი. კანი ადვილად ეცლება რბილობს. რბილობი საკმაოდ წვნიანი და ხორციანია, ჩვეულებრივი, ტკბილი გემოსი. უმეტესად ერთი-, ორწიპწიანი. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 20,0-22,0 %, მჟავიანობა 7,5-9,0 გ/ლ. მოსავლიანობა: 7,0-9,0 ტ/ჰა.მსხმოიარობის კოეფიციენტი: 1,5-2,0. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: ღვინო მოყვითალო-ჩალისფერია, კარგად დაწმენდილი, საკმაოდ სხეულიანი, კარგად გამოსახული ჯიშური არომატითა და სასიამოვნო მჟავიანობით.
დამატებითი ინფორმაცია: გამოიყენება აგრეთვე უალკოჰოლო ყურძნის წვენისა და ხარისხიანი საბრენდე ღვინომასალის დასამზადებლად. საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალოან საშუალოზე ძლიერი ზრდისაა. ნაკლებად ზიანდება სოკოვანი დაავადებებით. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: კეცხოველი ნ., რამიშვილი მ., ტაბიძე დ., საქართველოს ამპელოგრაფია, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1960. რამიშვლი მ.,  ამპელოგრაფია, გამომცემლობა „განათლება“, 1986, გვ. 350-352. Деметрадзе В.С., Кварацхелия Ф.К., Кундза, В: Ампелография СССР, Малораспространенные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,Изд-во Пищевая Промышленность, Москва,1965, Том II, Ст. 234-237. ავტორი: ირმა მდინარაძე