საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

როკეთულა


ჯიშის სახელწოდება: როკეთულაroketula სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: მესხეთი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: შეუბუსავი. ზრდის კონუსი მომწვანო-მოყვითალო ფერისაა. გაუშლელი ორი ფოთოლი ოდნავ შებუსულია. ზრდასრული ფოთოლი: დიდი ზომისაა (19 X 20სმ).მომრგვალო, გვხვდება გულისმაგვარიც.   დაუნაკვთავი.ზედაპირიმუქი მწვანე ფერის, სქელი. ყუნწის ამონაკვეთი თაღისმაგვარი, იშვიათად დახურული. ფოთლის ქვედა მხარეს სუსტადაა განვითარებული ბუსუსები. მთავარინაკვთების დაბოლოება ვიწრო სამკუთხედისმაგვარია, გვხვდება გუმბათისმაგვარიც, გვერდითი კბილები ხერხკბილაა. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: დიდი ზომის (სიგრძე20-25სმ, სიგანე 9-10სმ).ცილინდრული ფორმის, იშვიათად გვხვდება კონუსურიც. კუმსი.  საშუალო წონა 210 გ. მარცვალი: ღია ქარვისფერი. საშუალო ზომის (სიგრძე 1,5-1,7სმ, სიგანე 1,5-1,6სმ). რბილობი წვნიანი.კანი საკმაოდ სქელია და კნატუნა, ნაფიფქი ძლიერ ემჩნევა. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 16,5%, მჟავიანობა 11,3 გ/ლ. მოსავლიანობა: უხვმოსავლიანი. სამეურნეო მიმართულება: საღვინე. ღვინის დახასიათება: მიიღება ადგილობრივი მოხმარების  სუფრის თეთრი ღვინო, არომატული, ბუკეტით.
დამატებითი  ინფორმაცია: სოკოვან დაავადებათა მიმართ  დიდ გამძლეობას იჩენს, ასევე კარგად უძლებს გვალვასა და ყინვას. გვხვდებოდა აწყურის მიდამოებში, როკეთის მთის  კალთებზე, სახელიც ადგილიდან მომდინარეობს. დღევანდელი მდგომარეობა: დაკარგული ჯიშია. წყაროები: წიქვაძე შ., მევენახეობის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები მესხეთში, საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 1958, გვ. 34-35. ავტორი: რამაზ ჭიპაშვილი