საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

სამარხი


samarxiჯიშის სახელწოდება: სამარხი სინონიმი: ძველი სამარხი წარმოშობა: გურია
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: ზრდის კონუსი მოთეთრო-მონაცრისფროა, უხვად შებუსული თეთრი ფერის ბეწვისებური ბუსუსით. ახალგაშლილი პირველი ფოთოლი როგორც ზედა, ასევე ქვედა მხრიდან ქეჩისებურადაა შებუსული ბეწვისებური ბუსუსით. ზრდასრული ფოთოლი: საშუალო სიდიდისაა, მომრგვალო, სამნაკვთიანი, მცირედ დანაკვთული. ყუნწის ამონაკვეთი ღიაა, ისრისებური, იშვიათად თაღისებურია, მომრგვალო ან ბრტყელი ფუძით. კბილები საკუთხედისებურია მომრგვალო წვერით. ფირფიტის ქვედა მხარე საშუალოდაა შებუსული აბლაბუდისებური ბუსუსით. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: საშუალო ზომის, კონუსური ან ცილინდრულ-კონუსური ფორმის, თხელი, ან საშუალო სიკუმსის, საშუალო მასა შეადგენს 106,0 გრამს. მარცვალი: საშუალო ზომის, მომრგვალო ან ოდნავ ოვალური, თეთრი ფერის, მცირედ დაფენილი ცვილით. კანი მკვრივია. რბილობი ხორციანი და წვნიანი, სასიამოვნო, ტკბილი გემოთი. უმეტესად ორწიპწიანია. ყურძნის წვენი: მოსავლიანობა: სამეურნეო მიმართულება: სასუფრე. სასუფრე ყურძნის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენია. ხასიათდება მტევნისა და მარცვლის საკმაოდ ლამაზი გარეგნული იერით. აქვს სასიამოვნო ჰარმონიული გემო. კარგად ინახება ზამთარში და ტრანსპორტაბე­ლურია.
დამატებითი ინფორმაცია: საგვიანო სიმწიფის პერიოდის ჯიშია. ვაზი საშუალო ზრდისაა. ძლიერ ზიანდება სოკოვანი დაავადებებით. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: რამიშვილი მ., გურიის, სამეგრელოს და აჭარის ვაზის ჯიშები, გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“, თბილისი, 1948, გვ. 61-62. ცერცვაძე ნ., საქართველოში გავრცელებული ვაზის ჯიშების სარკვევი, საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის ინსტიტუტის გამოცემა, თბილისი, 1987, გვ. 236. Рамишвили М.А., Самархи, В: Ампелография СССР, Малораспростра­ненные сорта винограда,Отв. ред. Негруль А.М.,Изд-во Пищевая Промышленность, Москва, Том III,1966,Ст.68-69. ავტორი: ირმა მდინარაძე