საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართულა


ჯიშის სახელწოდება: ქართულა სინონიმი: უცნობია წარმოშობა: ქართლი
მოკლე აღწერა: ახალგაზრდა ყლორტი: სუსტად შებუსული აბლაბუდისებური ბუსუსით. ზრდასრული ფოთოლი: დიდი ზომისაა. გულისებრი. ბოლოები ზემოთ წამოწეული ძაბრისებრ ფორმას ქმნის. ყუნწის ამონაკვეთი ღრმაა, დახურული, ფორმით ვიწროელიფსური ან ჩანგისებრი. გვხვდება ღია ასიმეტრიული ამონაკვეთებიც მახვილი ფუძით. ფოთლის ქვედა მხარე შიშველია. ყვავილი: ორსქესიანი. მტევანი: კონუსური, მხრებიანი, მეჩხერი, სიგრძე 12–16 სმ. სიგანე 8–12 სმ. მტევნის საშუალო წონა - 140–150 გ. მარცვალი: მომრგვალო ან ოდნავ ოვალურია 17–19 მმ. მომწვანო–მოყვითალო ფერის. კანი არამკვრივი. რბილობი ხორციან–წვნიანი, კნატუნა. ყურძნის წვენი: შაქრიანობა 18,0–20,0 %, მჟავიანობა 7,0–9,0 გ/ლ. სამეურნეო მიმართულება: სასუფრე-საღვინე. სასუფრე ყურძნის დახასიათება: ადგილობრივი მოხმარების სასუფრე ყურძენი. ღვინის დახასიათება: მისგან ამზადებენ ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ღვინოს.
დამატებითი ინფორმაცია: სოკოვან დაავადებათა და მავნებელთა მიმართ საშუალო გამძლეობას იჩენს. შედარებით მგრძნობიარეა ნაცრის მიმართ. დღევანდელი მდგომარეობა: საკოლექციო ჯიში. წყაროები: კიკაჩეიშვილი რ., ქართლის ვაზის ჯიშების შესწავლისათვის, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1963, გვ. 201–202. ავტორი: რამაზ ჭიპაშვილი