საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ხრამული


საზოგადო სახელი: ხრამულიxramuli ლათინური დასახელება: Varicorhinus capoeta სახეობა: ხრამული წარმოშობა: კობრისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ამ თევზს აგრეთვე კაპოტს, კაპუეტს, ფიჩხულს და ლურჯას უწოდებენ. ტიპური მტკნარი წყლის თევზია. გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებსა და ტბებში, მტკვარში და მისი შენაკადებში- ხრამში, ალგეთში, არაგვში, ქსანში, ლიახვში, ფოცხვში, ალაზანსა და იორში, ჯანდარისა და ბაზალეთის ტბებში, თბილისის და სიონის წყალსცავებში.
მოკლე აღწერა: ხრამული ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი კვებითი ღირებულებისა და პროდუქტიულობის მქონე თევზის სახეობაა. ხასიათდება მაღალი პლასტიკურობით. სხვადასხვა პირობებში მისგან ყალიბდება ნიშან-თვისებებით ერთმანეთისაგან მკვეთრად განსხვავებული ფორმები, რაც არის იმის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ჩვენში განასხვავებენ ამ თევზის 3 სახეობასა და 1 ქვესახეობას. სხეულის სიგრძე აღწევს 50 სმ- ს, მასა 2.5კგ-მდე (საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ფონდის „ბუნების ისტორიის“ კოლექციაში შენახული, 1874 წელს დაჭერილი ხრამულის ექსპონატი). ჩვეულებრივ გვხვდება უფრო პატარები. ქვედა ტუჩი წაწვეტებული და გარქოვანებული აქვს, შუბლი ოდნავ ამოზნექილი, ზურგი კეფის უკან ოდნავ შეჭყლეტილია. თითისტარისებური ფორმის სხეულის წინა ნაწილი სქელი, მაღალი, უკანა ნაწილი კი შედარებით წვრილია და დაბალი. ზურგი მუქი ლურჯი - თითქმის შავია, გვერდები, ახალგაზრდებში, ნაცრისფერია, ზრდასრულებში - მოწაბლისფრო ნაცრისფერი, მუცელი კი ღია ნაცრისფერია, ზურგის, მკერდისა და კუდის ფარფლები მუქი ნაცრისფერი, მუცლის წყვილი ფარფლი მოყვითალო ელფერით, ქერცლს, არცთუ იშვიათად, ნაპირზე მუქი არშია გასდევს; აქვს ერთი ულვაში. ტიპური ბალახისმჭამელი თევზია - იკვებება პერიფიტონით , ასევე დეტრიტით. სქესობრივად მწიფდება 2-5 წლამდე ასაკში. ტოფობსმაისის პირველი დეკადიდან აგვისტომდე, თხელწყლიან, ქვაქვიშიან ადგილებში, როდესაც წყლის ტემპერატურა +15...+200C-ის ფარგლებშია. ნაყოფიერება მდინარეში აღწევს 6-30 ათას კვერცხს, ტბაში და წყალსაცავში 90 ათასამდე. ტოფობს რამდენიმე ჯერად. ქვირითის დიამეტრი 0.6-1.0მმ-ს შეადგენს. ჩანასახის განვითარება +150C ტემპერატურაზე გრძელდება 8-10 დღე-ღამეს. მისი ქვირითი გამრავლების დროს შხამიანია.
დღევანდელი მდგომარეობა: გემრიელი და ყუათიანი თევზია. ქართულ სუფრაზე ოდითგანვე ცნობილია ,,ფიჩხულის” და ,,ცოცხალის” სახელით. ამ სახეობას საქართველოში შიდა წყალსატევების თევზების მოპოვებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა: ახლო წარსულში ყოველწლიურად მოიპოვებდნენ 20,0-45,0 ტონას. დღეისთვის ხრამულის მარაგის საგრძნობლად შემცირებულია, მისი აღდგენისთვის უნდა ჩატარდეს ხელოვნური აღწარმოებითი ღონისძიებები. წყაროები: საქართველოს თევზები - კრებული, გამომცემლობა: წიგნი+ერი, 2013; О. Джапошвили,Эколого-биологическая характеристика куринской храмули (Varicorhinus capoeta Guldenstadt) в условиях зарегулированного стока р. Куры. Диссертация на соискание ученной степени кандидата биологических наук, Тбилиси, 1984; М.Деметрашвили, К биологии типичной храмули. «Моамбе», Тбилиси, т.II, № 7, 1959; М. Деметрашвили, Промысловые рыбы пресных вод Грузии, АН ГССР, „Мецниереба“, Тбилиси, 1963.
 

კინოლოგია

მეთევზეობა

მეთხეობა

მეფრინველეობა

მეფუტკრეობა

მეღორეობა

მეცხენეობა

მეცხვარეობა

მეძროხეობა-მეკამეჩობა