საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

შველისყურა


საზოგადო სახელი: თხილიშველისყურა სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება:Corylusavellana'Shveliskura' -შველისყურა წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთი საქართველო, გურიისრეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე: ძლიერი ზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:პირამიდული სქელი, ხშირად დატოტვილი ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:ოვალური, ნაყოფედში ნაყოფების  რაოდენობა 3-4 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან    ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე  0,9-1,0 მმ. ნაყოფის ზომა:23X19X15 მმ. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,3-2,5 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:48-52%. ცხიმის შემცველობა:62-69%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალო მოსავალი6,5-7,5 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:შედარებით გამძლეამავნებელ-დაავადებების მიმართ კრეფის პერიოდი:  აგვისტო (კახეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:ძირითადი სამრეწველო ჯიშია იმერეთის, გურიისადაკახეთის რეგიონისთვის. წყაროები:შ. ნადირაძე, თხილის კულტურა, თბილისი,1956 წ.,გვ 25; ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი. ნ.მიროტაძე და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ.50.  
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი