საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

უჩა თხილი


საზოგადო სახელი: თხილიუჩა სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება:Corylusavellana'Ucha Tkhili' -უჩა თხილი (სინონიმი: კერასუნდის წვრილი). წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთ საქართველო, სამეგრელოს რეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:საშუალოზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:გადაშლილი,ხშირიდატოტვისვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:ოვალური, ბორცვიანიფუძითდაბლაგვიწვერით. ნაყოფედში ნაყოფის  რაოდენობა 4-5ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 0,7-0,9 მმ . ნაყოფის ზომა:18X17X16 mm. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,2-2,3გრამი. გულის გამოსავლიანობა:47-49,0%. ცხიმის შემცველობა:68-70%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი5-7 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:ივლისი (სამეგრელოს ზონა)
დღევანდელი მდგომარეობა:კოლექციის სახით და ფერმერულ მეურნეობებში. წყაროები:ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი. ნ.მიროტაძე და სხვ.,საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 42.; შ. ნადირაძე, თხილის კულტურა,  თბილისი, 1956 წ.,გვ 34.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი