საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ნემსა


საზოგადო სახელი: თხილინემსა სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება: Corylus avellana 'Nemsa' - ნემსა წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთ საქართველო, სამეგრელოს რეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:ძლიერიზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:პირამიდული სქელი, ხშირად დატოტვილი ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:ოვალური.ნაყოფედში ნაყოფის რაოდენობა 4-5ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 0,7-0,8 mm. ნაყოფის ზომა:19X18X16mm სიდიდის. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,2-2,3 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:56-58%. ცხიმის შემცველობა:60-65%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი5-7 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:  ივლისი (სამეგრელოს ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:ერთ–ერთი  სამრეწველო ჯიშია როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. წყაროები:ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი. ნ.მიროტაძე და სხვ.,საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 47.;
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი