საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ლეგი


საზოგადო სახელი: თხილილეგი სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება:Corylusavellana'Legi' (=Corylusavellana'Imereti 27') - ლეგი წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთ საქართველო,იმერეთის რეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:საშუალოზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:გადაშლილი, სფერულიფორმისვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: იანვარი - მარტი ნაყოფი:მსხვილი, მრგვალიფორმის,ნაყოფედში ნაყოფის  რაოდენობა 3-4 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე1,0-1.2 mm . ნაყოფის ზომა:21X20X19 მმ. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,2-2,3გრამი. გულის გამოსავლიანობა:54-57%. ცხიმის შემცველობა:55-58%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი5-6 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:  აგვისტო (იმერეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:გვხვდება კოლექციის სახით და ფერმერულ მეურნეობებში. წყარო:ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი. ნ.მიროტაძე და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 41.  
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი