საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვანის წითელი


საზოგადო სახელი: თხილივანის წითელი სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება: Corylus avellana'Vanis Tsiteli' -  ვანის წითელი წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთი საქართველო, იმერეთისრეგიონი. (გამოვლენილია ვანის მუნიციპალიტეტში).
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:საშუალოზრდისაა. ბუჩქისფორმა:ვარჯიოვალურიფორმისაა, ხასიათდებახშირიდატოტვით. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:მომრგვალოფორმის, ნაყოფედში ნაყოფის  რაოდენობა 3-4 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე0,7-0,9 mm . ნაყოფის ზომა:18X16X14mm სიდიდის. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,2-2,3გრამი. გულის გამოსავლიანობა:53–54%, ცხიმის შემცველობა:69–71%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი6-7 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:ივლისი (იმერეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:გვხვდება კოლექციის სახით და ფერმერულ მეურნეობებში. დამატებითიინფორმაცია:  გულის კანის ფერია წითელი. წყაროები:ხომიზურაშვილი და სხვები (1978), საქართველოს მეხილეობა ტომი 4., გვ 606; ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი. ნ.მიროტაძე და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 39.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი