საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვანის თეთრი


საზოგადო სახელი: თხილივანის თეთრი სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება: Corylus avellana'Vanis Tetri' - ვანის თეთრი წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთი საქართველო, იმერეთისრეგიონი. (გამოვლენილია ვანის რაიონში).
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:ძლიერი. ბუჩქის ფორმა:ხშირი დატოტვის, ოდნავ გადაშლილი, მკვრივი და სფერული ფორმის ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:მომრგვალო ფორმის,ნაყოფედში ნაყოფის რაოდენობა 3-4 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 1,0-1,1 მმ. ნაყოფის ზომა:19X17X15მმ. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,0-2,1 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:52-53%. ცხიმის შემცველობა:70-72%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი6,5 _ 7,0 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:ივლისი (იმერეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:გვხვდება კოლექციებსა  და ფერმერულ მეურნეობებში. წყაროები:ნ.ხომიზურაშვილი და სხვები (1978), საქართველოს მეხილეობა, ტომი 4., გვ 604; ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი, ნ.მიროტაძე და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 38.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი