საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

დედოფლის თითი


საზოგადო სახელი: თხილიდედოფლის თითი სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება:Corylus avellana'Dedophlis Titi' - დედოფლის თითი (სინონიმი: აკაკი წერეთლის თხილი, დამსკი პალჩიკი, ბადემი) წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთ საქართველო იმერეთის  რეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:საშუალო. ბუჩქის ფორმა:სფერული ფორმის ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:მომრგვალო ფორმის, ნაყოფედში ნაყოფების  რაოდენობა 2-3 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 1,0-1,2 მმ. ნაყოფის ზომა:25X18X16მმსიდიდის. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,3-2,5 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:55-57%. ცხიმის შემცველობა:67-69%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი7-9კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:ივლისი (იმერეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:  საკმაოდ გავრცელებული ჯიშია. წყაროები:შ. ნადირაძე, თხილის კულტურა,  თბილისი, 1956 წ., გვ. 43; ხომიზურაშვილი და სხვები (1978), საქართველოს მეხილეობა, ტომი 4., გვ 573; ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი, ნ.მიროტაძე და სხვ.,  საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 37. დამატებითიინფორმაცია:  გამოირჩევა ორიგინალური გემოთი, რომელიც ძალიან წააგავს ნუშის ნაყოფის გემოს.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი