საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გულშიშველა


საზოგადო სახელი: თხილიგულშიშველა სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება: Corylus avellana'Gulshishvela' - გულშიშველა წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, დასავლეთ საქართველოდან ,გურიისრეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე: ძლიერი ზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:ხშირი, დატოტვილი, მომრგვალო ფორმის ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი. ნაყოფი:მომრგვალო ფორმის,ნაყოფედში ნაყოფის რაოდენობა 3-5 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე – 0,7-0,8მმ. ნაყოფის ზომა:19X18X16მმ ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,2-2,3გრამი. გულის გამოსავლიანობა:56%. ცხიმის შემცველობა:  60- 65%. მოსავლიანობა:  მაღალი, საშუალომოსავალი5-7 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:ივლისი (გურიის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:ძირითადი სამრეწველო ჯიშია სამეგრელოს,გურიის, იმერეთის, კახეთის რაიონებისთვის. ნერგი და ნაყოფი ხელმისაწვდომია ფერმერულ მეურნეობებში. წყაროები:შ. ნადირაძე, თხილის კულტურა,  თბილისი, 1956 წ., გვ. 29;ხომიზურაშვილი და სხვები (1978), საქართველოს მეხილეობა, ტომი 4. გვ 594;ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი, ნ.მიროტაძე და სხვ.,  საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ 36.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი