საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ათა-ბაბა


საზოგადო სახელი: თხილიათაბაბა სახეობის სახელწოდება: Corylus avellana L. ჯიშის სახელწოდება: Corylus avellana'Ata-Baba' (Corylus avellana 'Nij-Phunduk') - ათა-ბაბა;  ნიჯ-ფუნდუკი წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია, აღმოსავლეთ საქართველო კახეთის რეგიონი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:ძლიერი ზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:მომრგვალო ფორმის ხშირი ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: დეკემბერი - თებერვალი ნაყოფი:მომრგვალო ფორმის, გამოკვეთილი წვერით, ღია ყავისფერი ან მუქი ზოლებით. ფუძე გამოწეულია, ნაყოფედში ნაყოფის რაოდენობა 3-4 ცალია, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 1,0-1,1 mm. ნაყოფის ზომა:20X19X18mm სიდიდის. ნაყოფის მასა:საშუალო მასა 2,5-2,7 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:50-53%. ცხიმის შემცველობა:65_66%. მოსავლიანობა:საშუალომოსავალი3,5-4,5 კგ/ხე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:გამძლეამავნებლებ-დაავადებების მიმართ. კრეფის პერიოდი:  აგვისტო (კახეთის ზონა).
დღევანდელი მდგომარეობა:სამრეწველო ჯიშია სამეგრელოს და აფხაზეთის რაიონებისთვის წყარო:შ. ნადირაძე, თხილის კულტურა,  თბილისი, 1956 წ.,გვ35. ი.ვასაძე, ზ.ბობოქაშვილი, ნ.მიროტაძე და სხვ.,საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004 წელი, გვ.33.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი