საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

შაქარნაბადა


საზოგადო სახელი: ვაშლიშაქარნაბადა სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malus domestica'Shakarnabada' -შაქარნაბადა წარმოშობა: მესხური წარმოშობის ჯიშია,  აღწერეს პროფ. ნ. ხომიზურაშვილმა და ე. ერისთავმა.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:  ძლიერი ზრდისაა. ხის ფორმა: მომრგვალო ვარჯი, საშუალო სიხშირის დატოტვით. ყვავილობის პერიოდი: საშუალო. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი მოთეთრო-მოყვითალოა, ნაყოფის ზედაპირის 1/3  იფერება წითელი, დაფარულია 80 - 95 %  მუქი ვარდისფრად, მუქი ვარდისფერი ზოლებით. ნაყოფის ფორმა:  მომრგვალო, სწორი ზედაპირით. ნაყოფის ზომა: საშუალო ზომის, 5.3 X 6.1 სმ. რბილობი:  თეთრი ფერის, ფხვიერი კონსისტენციის, წვნიანი. სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:ოქტომბრის პირველ დეკადაში იკრიფება, დეკემბრიდან მოიხმარება, ინახება აპრილამდე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:მავნებლებ-დაავადებების მიმართ კარგი გამძლეა. საგემოვნო თვისებები:  გემო და არომატი კარგი აქვს.
დღევანდელი მდგომარეობა:ამჟამად ერთეული ხეების სახით გვხდება ძველ ნარგაობებში. დამატებითი  ინფორმაცია:  მაღალმოსავლიანი ჯიშია, ხასიათდება მავნებლებ-დაავადებათა მიმართ გამძლეობით. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1973),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.277–278. საქართველოს ხილი( 1938) ტომი 1, გვ 22,  გამომცემლობა „ტექნიკა და შრომა“.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი