საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ყარანფილა თეთრი 'თეთრი მიხაკის ვაშლი'


საზოგადო სახელი: ვაშლი სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malus domestica'Kharanfila  White' -ყარანფილა თეთრი სინონიმი:  თეთრი მიხაკის ვაშლი წარმოშობა:   ადგილობრივი  მესხური წარმოშობის ჯიშია. აღწერა შ. დიასამიძემ 1950 წელს.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: ძლიერი ზრდის. ხის ფორმა:მორგვალო. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი მოთეთრო-მოყვითალო. ნაყოფის ფორმა:  მორგვალო, ნაყოფის ზომა: წვრილი ან საშუალო, 110-130 გრამი რბილობი:თეთრი, ფხვიერი. სიმწიფის  და მოხმარების პერიოდი:იკრიფება სექტემბრის მეორე ნახევარში, მაშინვე მოიხმარება,  ინახება 1 თვე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:დამაკმაყოფილებელი. საგემოვნო თვისებები:  საშუალო.
დღევანდელი მდგომარეობა: ერთეული ხეების სახით გვხვდება ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1973),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.  266.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი