საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გოგიაანთ კიტრა


საზოგადო სახელი: ვაშლიგოგიაანთ კიტრა სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malus domestica'Kitra' -კიტრა (გოგიაანთ კიტრა) წარმოშობა:  ადგილობრივი ჯიშების ჯგუფია.
ხის ზრდის სიძლიერე: ძლიერი , ხასიათდება სწრაფი  ზრდით. ხის ფორმა:ახალგაზრდა ასაკში სვეტისებურად მიმართული,  ხანში შესული ხეების ვარჯი გადაშლილია. ყვავილობის პერიოდი:ძალიან საგვიანო. ნაყოფის ფერი:კანი საშუალო სისქისაა, ,მკვრივი, ძირითადი ფერი ღია მომწვანო - მოყვითალოა, მზის მხარეზე ალისფერი წითელი შეფერვით. ნაყოფის ფორმა: კონუსური, ფუძე განიერია, ბოლოსკენ შევიწროებული. ნაყოფის ზომა:საშუალო, საშუალო–მსხვილი, 150 - 175 გრამი, რბილობი:  თეთრი მკვრივი, წვნიანი. სიმწიფის პერიოდი და მოხმარების პერიოდი:იკრიფება ოქტომბრის პირველ ნახევარში ,ჩვეულებრივ პირობებში ინახება აპრილის ბოლომდე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა: სუსტ გამძლეობას იჩენს ქეცისადმი. საგემოვნო თვისებები: სასიამოვნო გემო და არომატი.
დღევანდელი მდგომარეობა:  გვხდება ერთეული ხეების სახით ძველ ბაღებსა და საკარმიდამო  ნაკვეთებში  შიდა ქართლში და   საქართველოს ყველა კუთხეში. დამატებითი  ინფორმაცია: საქართველოში მოიპოვება კიტრა ვაშლების  მთელი რიგი  კლონური ფორმები, ამიტომ სახელწოდებაც ძირითადად იმ კუთხისა აქვს, საიდანაც წარმოშობილია (ლეჩხუმური კიტრა, რაჭული კიტრა, აჭარული კიტრა და სხვ.). წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები, (1973),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.142.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი