საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ივერია


საზოგადო სახელი: ვაშლიივერია სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malusdomestica'iveria' -ივერია წარმოშობა: გამოყვანილიასაქართველოსმებაღეობის, მევენახეობისადამეღვინეობისსამეცნიერო–კვლევითიინსტიტუტისსკრისმეხილეობისსაცდელსადგურში,ზამთრისბანანისადაკეხურასშეჯვარებისშედეგად, 1950 წელს (სელექციონერი თ. ცერცვაძე) მოკლე აღწერა: ხისზრდისსიძლიერე:ძლიერიანძალიანძლიერიზრდის. ხისფორმა: მომრგვალო-პირამიდულივარჯით. ყვავილობისპერიოდი:  .აპრილისმესამედეკადა ნაყოფისფერი:ნაყოფისძირითადიფერიღიაყვითელია,წითელიშეფერვითთითქმის მთელზედაპირზე. მზისმხარეზეშეფერვაუფროინტენსიურია, ნაყოფიგარეგნულადმიმზიდველია, კანიცხიმიანი, განსაკუთრებითშენახვისპერიოდში. ნაყოფისფორმა:  მომრგვალო-ცილინდრული, არაერთგვაროვანი ნაყოფისზომა:მსხვილი 200-220 გრამი. რბილობი:მოთეთროა, საკმაოდმკვრივი, მაგრამნაზი. სიმწიფისპერიოდიდამოხმარებისპერიოდი:ნაყოფიიკრიფებაოქტომბრიდან, მოიხმარებანოემბრიდან, სარდაფისპირობებშიკარგადინახებამაისამდე. დაავადებებისმიმართგამძლეობა: ჯიშიხასიათდებასოკოვანდაავადებათამიმართ მიმღებიანობით საგემოვნოთვისებები: საკმაოდწვნიანი, შეხამებულისიტკბო–სიმჟავით, მცირებანანისებურიარომატით,  საშუალო–კარგიგემოთი. დღევანდელიმდგომარეობა: საკმაოდგავრცელებულიაშიდაქართლში,  ასევეგვხვდებასაქართველოსყველაკუთხეში. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილიდასხვები,(1973),საქართველოსმეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.124; ვ. კვალიაშვილიდასხვები, (2001),საქართველოსხილი,  გამომცემლობა 'GTS', თბილისი,  გვ.20. ბადრიშვილი და სხვები. 2007. ხილის ატლასი, ტომი 1, სკრა, გვ 14.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი