საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თურაშაული


საზოგადო სახელი: ვაშლითურაშაული ქართლის სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malus domestica'Turashauli' -თურაშაული წარმოშობა:ადგილობრივი  ჯიშია,  გვხვდება  თურაშაულის  სხვადასხვა  კლონები.  ჯიში პირველად აღწერა ვ. ბიბილაშვილმა 1934 წელს, თურაშაულის ტიპები გამოყო და ფართოდ აღწერა პროფ. ნ. ხომიზურაშვილმა  1939 წელს.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:ხე საშუალოზე დიდი ზრდისაა. ხის ფორმა:ივითარებს მომრგვალო ფორმის ვარჯს, ახასიათებს ხშირი დატოტვა. ყვავილობის პერიოდი:ყვავილობს მისის პირველ დეკადაში. ნაყოფის ფერი:ნაყოფის კანის ძირითადი ფერი ღია მომწვანო-მოყვითალოა,მუქი წითელი ზოლებით,მზის მხარეზე შეფერვა უფრო ინტენსიურია. ნაყოფის ფორმა:  მომრგვალო. ნაყოფის ზომა: საშუალო, ან საშუალოზე მსხვილი, 150 – 170 გრამი რბილობი:  თეთრი,მკვრივი, ბამბისებრი კონსისტენციის. სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:იკრიფება ოქტომბრის მეორე  ნახევარში,  მოიხმარება დეკემბრიდან, ინახება გაზაფხულამდე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:მავნებლებ-ავადმყოფობების მიმართ კარგი გამძლეა. საგემოვნო თვისებები: მოტკბო, წვნიანი, მდარე გემოთი.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხდება ძველ ნარგაობებში ცალკეული ხეების სახით. დამატებითი  ინფორმაცია:  პერსპექტიულია, როგორც უხვმოსავლიანი, შენახვისუნარიანი და გარემოპირობებისადმი გამძლე ჯიშია. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები, (1973),   საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.120.  
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი