საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბერა


საზოგადო სახელი: ვაშლი სახეობის სახელწოდება: Malusdomestica Borkh. ჯიშის სახელწოდება:Malus domestica'Bera' - ბერა წარმოშობა:ადგილობრივი აჭარული ჯიშია, გამოავლენილია 1968 წელს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის  ინსტიტუტმა. ხის ზრდის სიძლიერე:ძლიერი. ხის ფორმა:ძლიერ დატოტვილი, გადაშლილი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი მოყვითალოა, მფარავი ფერი - წითელი, ზოლიანი, რომელიც ინტენსიურად ფარავს ზედაპირს. ნაყოფის ფორმა: მომრგვალო, ბოლოში შევიწროებული. ნაყოფის ზომა:მსხვილი, 180-210 გრამი. რბილობი:  თეთრი წვნიანი, სიმწიფეში ქაშდება. სიმწიფის  და მოხმარების პერიოდი:იკრიფება ოქტომბრის პირველ ნახევარში, ინახება  მარტ-აპრილამდე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:დამაკმაყოფილებელია. საგემოვნო თვისებები: მომჟავო-მოტკბო, საშუალო.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება ერთეული ხეების სახით აჭარაში. დამატებითი  ინფორმაცია: მაღალტრანსპორტაბელურია და ქეცით ნაკლებად ზიანდება. წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები, (1973),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ. 73.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი