საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გორული


საზოგადო სახელი: გარგარიგორული სახეობის სახელწოდება: Prunus  armeniaca  L. ჯიშის სახელწოდება:Prunus  armeniaca 'Goruli' -გორული წარმოშობა: მიღებულია ჯიშების აღჯანაბადის და შალახის ჰიბრიდიზაციით შ. ნასყიდაშვილის  მიერ სკრის საცდელ სადგურში.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: საშუალო ზრდის. ხის ფორმა: განიერი, გადაშლილი ფორმის ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: საგვიანო. აპრილის III დეკადა. ნაყოფის ფერი:მუქი ყვითელი, ოდნავ შებუსული. ნაყოფის ფორმა: კვერცხისებრ-ელიფსოიდური. ნაყოფის ზომა: საშუალო სიდიდის. მასა 60გრამი. რბილობი:ყვითელი, საშუალოდ მკვრივი. კურკა კარგად სცილდება რბილობს.სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:მწიფდება და იკრიფება ივლისის III დეკადიდან (ქართლის პირობებში). დაავადებების მიმართ გამძლეობა:საშუალო. საგემოვნო თვისებები: მაღალი.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება  ერთეული ხეების სახით  შიდა ქართლში, მესხეთშიც კერძოდ, გორსა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებში. დამატებითი  ინფორმაცია: ახასიათებს ყოველწლიური, რეგულარული მსხმოიარობა. მაღალი ტრანსპორტაბელურობა და შენახვის უნარი. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ.311.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი