საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ბალღოჯი


საზოგადო სახელი: ბალღოჯი სახეობის სახელწოდება:Prunus   mahaleb   L. სახეობის სახელწოდება:Prunus   mahaleb   L. - ბალღოჯი წარმოშობა:ალუბლის ერთ-ერთი ველური სახეობაა.ბალღოჯი
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:ბუჩქია, ან 10-12მ სიმაღლის ხე. ხის ფორმა:ჩახშირებული, უხვად შეფოთლილი ვარჯით. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო. ნაყოფის ფერი: შავი. ნაყოფის ფორმა: კვერცხისებრი. ნაყოფის ზომა:წვრილი. რბილობი:მუქი შეფერვის. სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:ნაყოფი არ გამოიყენება საკვებად. საგემოვნო თვისებები: მომწარო, თავისებური არომატით.
დღევანდელი მდგომარეობა:  გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს ნათელ ტყეებში და მშრალ, ქვიან ფერდობებზე. დამატებითი  ინფორმაცია:  უხვმოსავლიანია. ნაყოფი საკვებად არ გამოიყენება. აშენებენ დეკორატიული მიზნით. კულტურაში გამოიყენება, როგორც ბლის და ალუბლის საძირე. მერქანს იყენებენ სადურგლო და სახარატო საქმეში. წყაროები: ვარძელაშვილიმ., მეხილეობისბიოლოგიურისაფუძვლები (სალ. კურსი I ნაწილი). თბ., 1990, გვ.45. ვარძელაშვილიმ; ტატინაშვილიც. _ მეხილეობისპრაქტიკული. თბ., 1990. გვ.146.ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2, გვ. 180, თბ., 1977 წელი.  
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი