საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ხირსული


საზოგადო სახელი:ატამი სახეობის  სახელწოდება: Prunus persica (L.) Batsch ჯიშის სახელწოდება:Prunus persica 'Khirsuli'  -  ხირსული წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია, გვხვდება კახეთში, მრავლდება თესლნერგების სახით.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:საშუალო ზრდის. ხის ფორმა:ნახევრაგსწორმდგომი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო, ზარისებრი  ტიპის ყვავილებით. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი - ყვითელი, მზის მხარეს წითელი შეფერვით. ნაყოფის ფორმა:  მრგვალი  ფორმის, ზოგჯერ არათანაბარი. ნაყოფის ზომა:მსხვილი  სიდიდის. საშუალო მასა180-210 გრ, შებუსვა - საშუალო სიდიდის. რბილობი: ყვითელი, მკვრივი კონსისტენციის, წვნიანი,  კურკა რბილობს არ სცილდება. სიმწიფისა და მოხმარების პერიოდი:მწიფდება და იკრიფება სექტემბრის მე-3 დეკადაში (კახეთი). დაავადებების მიმართ გამძლეობა:მაღალი. საგემოვნო თვისებები: მაღალი, ტკბილი.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება ერთეული ხეების სახით. დამატებითი  ინფორმაცია: ნაკლებად ზიანდება კლასტეროსპოროზითა და სიხუჭუჭით. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),   საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ. 287.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი