საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ხიდისთაური ყვითელი საგვიანო


საზოგადო სახელი:ატამი სახეობის  სახელწოდება: Prunus persica (L.) Batsch ჯიშის სახელწოდება:Prunus persica 'KhidistauriKviteli'  -  ხიდისთაური ყვითელი საგვიანო წარმოშობა:ძველი ადგილობრივი ჯიშია,  სავარაუდოდ  წარმოშობილია სოფ. ხიდისთავში (გორის მუნიციპალიტეტი).
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:საშუალო ზრდის. ხის ფორმა:ნახევრადსწორმდგომი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო, ზარისებრი  ტიპის ყვავილებით. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი - ყვითელი, მზის მხარეს წითელი შეფერვით. ნაყოფის ფორმა:  მრგვალი  ფორმის, ზოგჯერ არათანაბარი. ნაყოფის ზომა:მსხვილი  სიდიდის. საშუალო მასა180-210 გრამი. რბილობი: მუქი ყვითელი, მკვრივი კონსისტენციის, წვნიანი, კურკა რბილობს არ სცილდება. სიმწიფისა და მოხმარების პერიოდი:მწიფდება და იკრიფება ოქტომბრის დასაწყისში (შიდა  ქართლის პირობებში). დაავადებების მიმართ გამძლეობა: საშუალო. საგემოვნო თვისებები: მაღალი, არომატული.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება ერთეული ხეების სახით. დამატებითი  ინფორმაცია: კარგად ინახება, შედარებით მცირემსხმოიარე ჯიშია. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ. 285.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი