საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ვაჟური


საზოგადო სახელი:ატამი სახეობის  სახელწოდება: Prunus persica (L.) Batsch ჯიშის სახელწოდება:Prunus persica 'Vazhuri'  -  ვაჟური წარმოშობა:ადგილობრივი სელექციური ჯიშია, მიღებულია  ბესტავაშვილი მიერ, 1951წელს, ჯიშების  - ჩინური ბრტყელი დაბესტავაშვილი -  შეჯვარებით.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:ძლიერი  ზრდის. ხის ფორმა:გადაშლილი ფორმის ვარჯით. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერი -თეთრი.  დაფარულია ორიგინალური წითელი ზოლებით, შებუსვა - მოკლე და ხშირი. ნაყოფის ფორმა: მრგვალი ფორმის, კარგად ემჩნევა ღარი. ნაყოფის ზომა:მსხვილი. მასა180-200 გრამი. რბილობი:თეთრი, მკვრივი კონსისტენციის, წვნიანი,  კურკა რბილობს არ სცილდება. სიმწიფისა და მოხმარების პერიოდი:მწიფდება და იკრიფება სექტემბრის 1 დეკადიდან(შიდა  ქართლის პირობებში). დაავადებების მიმართ გამძლეობა:დაბალი. საგემოვნო თვისებები: საშუალო.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება ერთეული ხეების სახით. დამატებითი  ინფორმაცია:  მაღალტრანსპორტაბელური ჯიშია,  ხასიათდება ეფექტური სასაქონლო სახით, მიმღებიანია ფოთლის სიხუჭუჭის მიმართ. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა 'მეცნიერება', თბილისი,  გვ. 199.  
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი