საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ძეგვური


საზოგადო სახელი: ნუში სახეობის სახელწოდება: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb ჯიშის სახელწოდება: Prunus dulcis  'Dzegvuri' - ძეგვური წარმოშობა: აღმოსავლეთ საქართველო, ქართლის რეგიონი.
მოკლეაღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: საშუალო ზრდის. ვარჯისფორმა: კომპაქტური და ელიფსური ფორმის. ყვავილობა: გვიანმოყვავილე. ნაყოფი: საშუალო ზომის, ნაჭუჭი სქელი ნაყოფის ზომა: 31x17x16მმ. ნაყოფის მასა: საშუალო მასა 4,2გრამი. გულის გამოსავლიანობა:37%. ცხიმის შემცველობა:64 %. მოსავლიანობა: 8–10 კგ/ხე. კრეფის პერიოდი: აგვისტოს მეორე ნახევარში.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება საკოლექციო ნარგაობებში დამატებითი ინფორმაცია: გვალვაგამძლეა, ხასიათდება კარგი საგემოვნო თვისებებით. წყაროები: ი. ვასაძე, ნ. შენგელია, ნ. მიქაძე, ნ. მიროტაძე და სხვ.,საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბ., 2004 წ.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი