საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ქართული №2


საზოგადო სახელი: ნუში სახეობის სახელწოდება: Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb ჯიშის სახელწოდება: Prunus dulcis  'Kartuli 2' - ქართული №2 წარმოშობა: აღმოსავლეთ საქართველო, ქართლის რეგიონი. მოკლე აღწერა:
ხის ზრდის სიძლიერე: საშუალო ზრდის. ვარჯისფორმა: კომპაქტური და მომრგვალო ფორმის. ყვავილობა: საშუალო ვადებში მოყვავილე. ნაყოფი: საშუალო ზომის, ნაჭუჭი სქელი - 2,5მმ, ადვილად მტვრევადი. ნაყოფის ზომა:39 X 16 X 11 მმ. ნაყოფის მასა: საშუალო მასა 2,8გრამი. გულის გამოსავლიანობა:44,1%. ცხიმის შემცველობა:62%. მოსავლიანობა: 9-11,5 კგ/ხე. კრეფის პერიოდი: აგვისტოს მეორე ნახევარში.
დღევანდელი მდგომარეობა: ნერგი და ნაყოფი ხელმისაწვდომია ფერმერულ მეურნეობებში. დამატებითი ინფორმაცია: გვალვაგამძლე. წყაროები: 1978 წ.; 2. ი. ვასაძე, ნ. შენგელია, ნ. მიქაძე, ნ. მიროტაძე და სხვ.,საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბ., 2004 წ.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი