საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

შავი ქლიავი


საზოგადოსახელი:ქლიავი სახეობის სახელწოდება:Prunus domestica L.  ჯიშის სახელწოდება:Prunus domestica 'ShaviKhliavi'შავი ქლიავი, შავქლიავა წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია. საქართველოში ამ სახელწოდებით გვხვდება ერთმანეთისგან განსხვავებული რამდენიმე ფორმა.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: საშუალო, ან ძლიერი ზრდის. ხის ფორმა:განიერი, გადაშლილი, არასწორი ფორმის ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი: საშუალო. ნაყოფის ფერი: მუქი ლურჯი, დაფარულია ნაფიფქით. ნაყოფის ფორმა: კვერცხისებური. ნაყოფის ზომა:  მსხვილი, 40-45გრამი. რბილობი: მომწვანო-მოყვითალო, ტკბილი, წვნიანი და საკმაოდ მკვრივი. კურკა თავისუფალია. დიდი და მოგრძო ფორმის. სიმწიფის  და მოხმარების პერიოდი:იკრიფება აგვისტოს III დეკადაში. დაავადებების მიმართ გამძლეობა: საშუალო, ნაკლებად ზიანდება აღმოსავლური   ნაყოფჭამიით. საგემოვნო თვისებები: მაღალი.   დღევანდელი მდგომარეობა:  გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოში - კახეთში, ქართლში.
დამატებითი  ინფორმაცია:ხასიათდება, ყოველწლიური უხვი მოსავლიანობით; კარგი შენახვისუნარიანობით და ტრანსპორტაბელურობით;გარემო პირობებისადმი მაღალი ადაპტაცით. გამოიყენება სუფრის ხილად, საკომპოტედ და საჩირედ. მრავლდება ამონაყრებით. წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  გვ.158; ვ. კვალიაშვილი   და სხვები (2001),საქართველოს ხილი,  გამომცემლობა "GTS", თბილისი,  გვ.40.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი