საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ღოღნოშო


საზოგადოსახელი:ქლიავი ქვესახეობის სახელწოდება:Prunus domestica  subsp. insititia (L.) Bonnier &Layens ჯიშის სახელწოდება:Prunus domesticainsititia  'Gognosho'ღოღნოშო წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია. ახასიათებს ფორმათა მრავალფეროვნება.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:კომპაქტური  ხე ანბუჩქია.ქერქი შტამბსა და ტოტებზე მონაცრისფრო ფერისაა. ხის ფორმა: ვიწრო-პირამიდალური ძლიერი ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო. ნაყოფის ფერი:ლურჯი. ნაყოფის ფორმა: მომრგვალო.ნაყოფის ფუძე განიერია, ყუნწი შებუსულია, კანი - სქელი, მკვრივი, ადვილად სცილდება მწიფე ნაყოფს. ნაყოფის ზომა:ნაყოფი წვრილია, 10 – 15  გრამი,  (2 X2,2სმ). გვხვდება მსხვილი ფორმებიც. რბილობი:რბილობი მწვანე ფერისაა, თეთრი ძარღვებით. სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:აგვისტოს  მეორე–მესამე დეკადა. საგემოვნო თვისებები:  მომჟავო–ტკბილი გემოსი. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:საშუალო.
დღევანდელი მდგომარეობა: გვხვდება ცალკეული ხეების სახით  როგორც დასავლეთ  ასევე აღმოსავლეთ  საქართველოში.   წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  გვ.146. დამატებითი  ინფორმაცია: ახასიათებს უხვი და ყოველწლიური მსხმოიარობა.ნაყოფი გამოიყენება სამურაბედ და კერკად. გარემო პირობებისადმი ნაკლებად მომთხოვნია.მრავლდება ამონაყარებით.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი