საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

თეთრი ქლიავი


საზოგადოსახელი:ქლიავი სახეობის სახელწოდება:Prunus domestica L.  ჯიშის სახელწოდება:Prunus domestica 'TetriKhliavi'თეთრი ქლიავი წარმოშობა: ადგილობრივი ჯიშია. საქართველოში  ცნობილია თეთრი ქლიავის მრავალი ფორმა.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: ძლიერი ან საშუალო ზრდის. ხის ფორმა:განიერი, ჩახშირებული ვარჯი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო. ნაყოფის ფერი: მოთეთრო-მოყვითალო. ნაყოფის ფორმა: მომრგვალო. ნაყოფის ზომა:სხვადასხვა სიდიდის. ხშირად მსხვილი. რბილობი: საშუალო სიმკვრივის, წვნიანი.კურკა არ სცილდება რბილობს. სიმწიფის პერიოდი და მოხმარების პერიოდი:სიმწიფის პერიოდი, რაიონების მიხედვით, იწყება   ივლისის III დეკადიდან აგვისტოს ბოლომდე. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:საშუალო. საგემოვნო თვისებები: კარგი გემური თვისებების მქონე, სუფრის ხილია.
დღევანდელი მდგომარეობა: გავრცელებულია დასავლეთ საქართველოს რაიონებში. დამატებითი  ინფორმაცია: მსხმოიარობს ყოველწლიურად. ნაკლებად ტრანსპორტაბელური. მრავლდება ამონაყარებით. წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1978),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  გვ.87.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი