საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გიკა


საზოგადო სახელი:  ნუში   სახეობის სახელწოდება:  Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb ჯიშის სახელწოდება:Prunus dulcis  'Gika' - გიკა წარმოშობა: აღმოსავლეთსაქართველო, კახეთისრეგიონი.
მოკლეაღწერა: ხის ზრდის  სიძლიერე:საშუალოზეძლიერიზრდის. ვარჯისფორმა:კომპაქტურიდაპირამიდულიფორმის. ყვავილობა:გვიანმოყვავილე. ნაყოფი:საშუალოზომის, ნაჭუჭითხელია (1,0 მმ), საშუალო სიმაგრის. ნაყოფის ზომა:31X20X13მმ ნაყოფის მასა: საშუალო მასა 2,0 გრამი. გულის გამოსავლიანობა:48,0 %. ცხიმის შემცველობა:55%. მოსავლიანობა:10-11 კგ/ხე. კრეფის პერიოდი:აგვისტოსბოლოს.
დღევანდელი მდგომარეობა:გვხდება საკოლექციო ნარგაობებში. დამატებითი ინფორმაცია:  გვალვაგამძლე. წყაროები: ი. ვასაძე, ნ. შენგელია, ნ. მიქაძე, ნ. მიროტაძე და სხვა. საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბილისი, 2004.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი