საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კალოს მსხალი


საზოგადოსახელი: მსხალი სახეობის სახელწოდება: Pyrus communis L. ჯიშის სახელწოდება:  Pyrus communis 'KalosMskhali' - კალოს მსხალი წარმოშობა:  ამ სახელწოდებაში გაერთიანებულია მსხლის ზაფხულის ჯიშები
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: ძლიერი  ზრდის. ხის ფორმა:განიერ-პირამიდული ყვავილობის პერიოდი: საადრეო. ნაყოფის ფერი:ძირითადი ფერიმწვანეა, სიმწიფეში ღებულობს მოყვითალო ფერს. უხვად აყრია ძალიან წვრილი მწვანე,  კანქვეშა წერტილები. ნაყოფის ფორმა:მომრგვალო, ყუნწის მხარეს შევიწროებული, უმეტეს შემთხვევაში ასიმეტრიული. ნაყოფის ზომა: საშუალო. რბილობი: მკვრივი, წვრილმარცვლოვანი, საკმაოდ  წვნიანი, სიმწიფეში მუქი ყავისფერი. სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:მწიფდება ზაფხულში. დაავადებების მიმართ გამძლეობა:საშუალო. საგემოვნო თვისებები: გემო და არომატიკარგი.
დღევანდელი მდგომარეობა:ფართოდაა გავრცელებული  საქართველოს სამრეწველო მეხილეობის რაიონებში. უმთავრესად, გვხვდება საკარმიდამო ნაკვეთებზე სხვადასხვა სახლწოდებებით: სამარიობო, საელიობო, ივლისის მსხალი და სხვ.   დამატებითი  ინფორმაცია:  ხასითდება თვითდამტვერვით. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილი  და სხვები (1973),  საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 3,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  394 გვ.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი