საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კახეთის 2


საზოგადოსახელი:მარწყვი სახეობის სახელწოდება:Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier  ჯიშის სახელწოდება:Fragaria × ananassa'Kakhetis 2' -კახეთის 2 წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია,  გამოვლენილია აღმოსავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის სიძლიერე: საშუალო ზრდის. ბუჩქის  ფორმა:  გადაშლილი ფორმის, საშუალოდ შეფოთლილი. ყვავილობის პერიოდი:საშუალო პერიოდის ყვავილობის, ყვავილი:  თეთრი, მსხვილი. ფოთოლი:საშუალოზე დიდი ზომის,შედარებით ღია მწვანე ფერის,ოდნავ კრიალა,ნაკლებად შებუსული. ნაყოფის ფერი:წითელი. ნაყოფის ფორმა: კონუსისებური. ნაყოფის ზომა:მსხვილი, ერთი კენკრისმასა -20,2გრამი. რბილობი:წითელი,მკვრივი, არომატული დაავადებების მიმართ გამძლეობა:ნაცრისფერი სიდამპლე. სიმწიფისა და მოხმარების პერიოდი:მაისის მესამე დეკადა- ივნისის ბოლომდე. საგემოვნო თვისებები:  მაღალი.
დღევანდელი მდგომარეობა: ფართოდ  გავრცელებულია კახეთში,შიდა ქართლში,თელავის,ლაგოდეხის,ყვარლის,გურჯაანის,მცხეთის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში. დამატებითი  ინფორმაცია: უხვმსხმოიარე ჯიშია, კარგი ტრანსპორტაბელურია. წყაროები:   ლ. გოგინავა, მარწყვის გაშენება და მოვლა 2010, თბილისი, გვ 36. ლ.გოგინავა, დისერტაცია, მარწყვის კულტურის სამეურნეო-ბიოლოგიური შესწავლა და მისი გადამუშავების პროდუქტების წარმოების მეცნიერული საფუძვლები, ქუთაისი, 2006 წელი.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი