საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ასპინძის 1


საზოგადოსახელი:მარწყვი სახეობის სახელწოდება:Fragaria × ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier  ჯიშის სახელწოდება:Fragaria × ananassa'Aspindzis 1' -ასპინძის 1 წარმოშობა:ადგილობრივი ჯიშია,  გამოვლენილია სამხრეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში,ასპინძის მუნიციპალიტეტი.
მოკლე აღწერა: ბუჩქის ზრდის სიძლიერე: საშუალო ზრდის. ბუჩქის  ფორმა:ნახევრად გადაშლილი . ყვავილობის პერიოდი: საშუალო პერიოდის. ყვავილი:  თეთრი,მსხვილი. ფოთოლი:საშუალო ზომის,მწვანე, შებუსული. ნაყოფის ფერი: წითელი ფერის. ნაყოფის ფორმა: მომრგვალოკონუსისებრი. ნაყოფის ზომა:მსხვილი,ერთი კენკრისმასა -18,3 გრამი. რბილობი:წითელი,არმატული,წვნიანი. დაავადებების მიმართ გამძლეობა: ფოთლის ნაცრისფერი სილაქავე. სიმწიფის პერიოდი და მოხმარების პერიოდი:მაისის ბოლო - ივნისის დასაწყისი. საგემოვნო თვისებები:  მაღალი.
დღევანდელი მდგომარეობა: ფართოდ  გავრცელებულიასამხრეთ საქართველოს რეგიონებში. დამატებითი  ინფორმაცია: მაღალმოსავლიანი ჯიშია, ხასიათდება ტრანსპორტაბელურობით. წყაროები:   ლ.ლასარეიშვილი, „მარწყვის კულტურა“ (1993),თბილისი; ლ.გოგინავა, დისერტაცია, „მარწყვის კულტურის სამეურნეო-ბიოლოგიური შესწავლა და მისი გადამუშავების პროდუქტების წარმოების მეცნიერული საფუძვლები, ქუთაისი, 2006 წელი.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი