საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

ტაბაკა ლეღვი


საზოგადოსახელი:ლეღვი სახეობისსახელწოდება: Ficus carica ჯიშის სახელწოდება: Ficus carica  ' Tabaka  Leghvi" -ტაბაკა ლეღვი წარმოშობა:მოძიებული და აღწერილია ნ. ხომიზურაშვილის მიერ 1947 წელს.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე: საშუალოზრდის ხის ფორმა: გადაშლილი, მრგვალი ყვავილობის პერიოდი:საშუალო ნაყოფის ფერი: მოლურჯო–მოყავისფრო ნაყოფის ფორმა: ბრტყელი და განიერი ნაყოფის ზომა: მსხვილი, საშუალო  მასა 60  –80 გრამი რბილობი: ყვითელი, სიმწიფის  და მოხმარების პერიოდი: იძლევა ორ მოსავალს,ძირითადი  მოსავალი იკრიფება აგვისტოს  დასასრულს, პირველი მოსავალი უმნიშვნელოა. დაავადებების მიმართ გამძლეობა: დამაკმაყოფილებელი საგემოვნო თვისებები: მაღალი დღევანდელი მდგომარეობა:გავრცელებულია გურჯაანისა და თელავისმუნიციპალიტეტებში.
დამატებითი  ინფორმაცია: დაბალი  ყინვაგამძლეობით ხასიათდება,  მაღალხარისხოვანი ჩირი მზადდება. წყაროები:   ნ. ხომიზურაშვილის რედაქციით.  ხომიზურაშვილი  (1978).   საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  გვ.  813.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი