საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

გუდა ლეღვი


საზოგადოსახელი:ლეღვი სახეობისსახელწოდება: Ficus carica ჯიშის სახელწოდება:Ficus carica  'Guda leghvi' - გუდა ლეღვი, თეთრი ლეღვი, ყუნწა წარმოშობა:მოძიებული და შერჩეულია ნ. ხომიზურაშვილის მიერ  1936  წელს.
მოკლე აღწერა: ხის ზრდის სიძლიერე:საშუალო  ზრდის ხის ფორმა:გადაშლილი, მრგვალი ყვავილობის პერიოდი:საადრეო ნაყოფის ფერი: მოყვითალო–მოთეთრო ნაყოფის ფორმა:მრგვალი, ყელით ნაყოფის ზომა: მსხვილი, საშუალო  მასა 80 – 100 გრამი რბილობი:მოვარდისფრო –მოყვითალო,  თესლი მსხვილი სიმწიფის და მოხმარების პერიოდი:იძლევა ორ მოსავალს, პირველი მოსავალი  ივლისის შუა  პერიოდში,   ძირითადი – აგვისტოს დასასრულს. დაავადებების მიმართ გამძლეობა: დამაკმაყოფილებელი საგემოვნო თვისებები: ტკბილი, საუკეთესო.
დღევანდელი მდგომარეობა:ერთეული ხეების სახით გვხვდება საკარმიდამო ნაკვეთებზე კახეთში  და ქართლში დამატებითი  ინფორმაცია: მაღალი ყინვაგამძლეობით ხასიათდება, ჯვარედინ  დამტვერვას არ საჭიროებს. წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილის რედაქციით.  ხომიზურაშვილი  (1978).   საქართველოს მეხილეობა,  ტომი 4,  გამომცემლობა "მეცნიერება", თბილისი,  გვ.  783.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი