საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

მანგლისური №1


საზოგადო სახელი:  კაკალი სახეობის სახელწოდება: Juglans regia L. ჯიშის სახელწოდება: Juglans regia 'Manglisuri #1' -მანგლისური №1 წარმოშობა: აღმოსავლეთი საქართველო, ქართლისრეგიონი.
მოკლეაღწერა: ბუჩქის ზრდის  სიძლიერე:ძლიერიზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:კომპაქტურიდამომრგვალოფორმის. ნაყოფი: მრგვალი, ნაყოფი საბურველიდან ადვილად ვარდება, ნაჭუჭითხელია, 1,2 მმ, საშუალო სიმაგრის. ნაყოფის ზომა:35X30X29მმ. ნაყოფის მასა: საშუალო მასა 8,2გრამი. გულის გამოსავლიანობა:53,1%. ცხიმის შემცველობა:68,0%. მოსავლიანობა:35 კგ/ხე. კრეფის პერიოდი:სექტემბრის ბოლოს - ოქტომბრის დასაწყისში.
დღევანდელი მდგომარეობა:ნერგი და ნაყოფი ხელმისაწვდომია ფერმერულ მეურნეობებში.   ლიტერატურული წყაროები:1. ნ. ხომიზურაშვილი, საქართველოს მეხილეობა, ტ. IV, 1978 წ.;  2. ი. ვასაძე, ნ. შენგელია და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბ., 2004 წ.
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი