საქართველოს აგრარული ბიომრავალფეროვნება

მთავარი
/
პროექტის შესახებ
/
კონტაქტი
 / 

ENG

კასპურა


საზოგადო სახელი:  კაკალი სახეობის სახელწოდება: Juglans regia L. ჯიშის სახელწოდება:Juglans regia'Kaspura' - კასპურა წარმოშობა: აღმოსავლეთსაქართველო, ქართლისრეგიონი.
მოკლეაღწერა: ბუჩქის ზრდის სიძლიერე:საშუალო ზრდისაა. ბუჩქის ფორმა:ვარჯიხშირიდამომრგვალოფორმის. ნაყოფი: მრგვალი, ნაყოფი საბურველიდანადვილად ვარდება, ნაჭუჭის სისქე 1,0 მმ, საშუალო სიმაგრის. ნაყოფის ზომა:32X30X32 მმ. ნაყოფის მასა: საშუალო მასა 7,2  გრამი. გულის გამოსავლიანობა:50,5%. ცხიმის შემცველობა:68,3%. მოსავლიანობა:25 კგ/ხე. კრეფის პერიოდი:სექტემბრის ბოლოს - ოქტომბრის დასაწყისში.
დღევანდელი მდგომარეობა:ნერგი და ნაყოფი ხელმისაწვდომია ფერმერულ მეურნეობებში. წყაროები:ნ. ხომიზურაშვილი, საქართველოს მეხილეობა, ტ. IV, 1978 წ.; ი. ვასაძე, ნ. შენგელია და სხვ., საქართველოს კაკლოვანი კულტურები, თბ., 2004 წ. დამატებითი ინფორმაცია:
 

ალუბალი

ატამი

ბალი

ბროწეული

გარგარი

ვაშლი

ზღმარტლი

თხილი

კაკალი

მარწყვი

მაყვალი

მოცხარი

კომში

ლეღვი

მსხალი

ნუში

ჟოლო

ტყემალი

უნაბი

ქლიავი

შინდი

ხურტკმელი